Archiv článků

Rekvalifikace ASISTENT/ ASISTENTKA

Dne 21. května 2012 nastoupila část účastníků do rekvalifikačního kurzu Asistent/Asistentka. Rekvalifikační kurz bude probíhat od 21. května 2012 do 20. června 2012, podle harmonogramu určeného projektem. Celkový rozsah rekvalifikace 120 hodin.
Celý článek

Podpora PC kompetencí

Od 9. května probíhá druhý běh kurzu Podpory PC kompetencí.  Dle výsledků PC auditu byla do kurzu zařazena část druhé skupiny účastníků. Kurz bude ukončen 17. května 2012 předáním osvědčení.
Celý článek

Bilanční diagnostika

7. května 2012 proběhl náhradní termín Bilanční diagnostiky. Mgr. Létalová testovala 2 osoby, se kterými provedla i krátké pohovory, týkající se vzdělání a profesní minulosti.
Celý článek

Motivační kurz a kurz podpory PC kompetencí

Od 23. dubna 2012 začala druhá polovina účastníků navštěvovat motivační kurz a vytipovaná část první skupiny (dle výsledků PC auditu) vstoupila do kurzu Podpory PC kompetencí, který je zaměřený na navýšení znalostí práce v systému Windows, MS WORD a internet. Oba kurzy byly ukončeny dne 3. května...
Celý článek

Motivační kurz

Od 12. dubna do 20. dubna 2012 prošla první část účastníků projektu motivačním kurzem. Ten byl zaměřen na posílení sebevědomí a sebehodnocení, znovunalezení osobní motivace, hledání východisek, zvládání konfliktů a nácvik efektivní komunikace a týmové práce. V průběhu kurzu si také účastníci...
Celý článek

Bilanční diagnostika - pohovory a PC audit

10. a 11. dubna 2012 proběhla dílčí část pohovorů v rámci bilanční diagnostiky. S účastníky psycholožka Mgr. Létalová prodiskutovala jejich vzdělání a kariérní minulost a nastínila možnou profesní orientaci vyplývající z testovaných osobnostních předpokladů. Na základě těchto podkladů byly...
Celý článek

Za kulturní Třinecko, spolek

nám. Svobody 526
739 61 Třinec
tel.: 558 387 141 info@zakulturnitrinecko.cz
Vytvořeno službou Webnode