Aktivity druhého běhu zahájili účastníci Bilanční diagnostikou

Ve dnech 30. ledna a 4. února 2013 prošli účastníci projektu bilančně-diagnostickými psychotesty, které vedla Mgr. Létalová. Následně probíhaly pohovory, při kterých psycholožka s účastníky prodiskutovala jejich vzdělání a kariérní minulost. Při závěrečném pohovoru pak nastínila možnou profesní orientaci vyplývající z testovaných osobnostních předpokladů. Z výsledků testů a následných pohovorů bude pro káždého vytvořen kariérní plán.

Ve dnech 12. a 13. února také probíhal počítačový audit - testování vstupních znalostí práce s počítačem. Dle výsledků budou uchazeči zařazeni na kurz podpory PC kompetencí.

Za kulturní Třinecko, spolek

nám. Svobody 526
739 61 Třinec
tel.: 558 387 141 info@zakulturnitrinecko.cz
Vytvořeno službou Webnode