Ukončení rekvalifikace Strážná/strážný

Dne 27. 6. 2012 byl závěrečnou zkouškou ukončen rekvalifikační kurz STRÁŽNÁ/STRÁŽNÝ a úspěšní absolventi obdrželi Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Hodnotící komise účastníky rekvalifikace ocenila kladně především za vysokou úspěšnost v písemné časti zkoušky a věcný a správný přístup při řešení modelových situací v ústní části zkoušky. Účastníci aktivně a se zájmem plnili úkoly vyplývající z požadavků kurzu.

Za kulturní Třinecko, spolek

nám. Svobody 526
739 61 Třinec
tel.: 558 387 141 info@zakulturnitrinecko.cz
Vytvořeno službou Webnode