Motivační aktivity

Od 14. do 22. února 2013 a od 4. do 12. března 2013 prošli účastníci projektu motivačním kurzem. Ten byl zaměřen na posílení sebevědomí a sebehodnocení, znovunalezení osobní motivace, hledání východisek, zvládání konfliktů a nácvik efektivní komunikace a týmové práce. V průběhu kurzu si také účastníci zopakovali pravidla tvorby životopisu, motivačního dopisu a přípravu na výběrová řízení. Účastníkům byly předány osvědčení.

Vytipovaná část první skupiny (dle výsledků PC auditu) vstoupila do kurzu Podpory PC kompetencí, který je zaměřený na navýšení znalostí práce v systému Windows, MS WORD a internet. Tento kurz probíhal od 25. února do 5. března 2013, účastníci z druhé skupiny budou tento kurz absolvovat od 14. do 22. března 2013.

Za kulturní Třinecko, spolek

nám. Svobody 526
739 61 Třinec
tel.: 558 387 141 info@zakulturnitrinecko.cz
Vytvořeno službou Webnode