PROJEKT AKTIVNĚ DO PRÁCE

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002350

Projekt Aktivně do práce

Účastníci projektu nastupují po praxi do zaměstnání

Úspěšní absolventi rekvalifikačních kurzů od začátku dubna do konce září absolvovali praxi u zaměstnavatelů na pozicích Asistentka, sekretářka nebo na pozicích Strážný, dle své nově získané profesní kvalifikace. Nové asistentky a strážní tak měli možnost plynule navázat na teoretickou přípravu...
Celý článek

Úspěšné absolventky rekvalifikačního kurzu Asistentka, sekretářka

Všechny účastnice rekvalifikačního kurzu Asistentka, sekretářka dnes úspěšně složily písemnou, ústní a praktickou část závěrečné zkoušky a získaly Osvědčení o profesní kvalifikaci. Asistentky budou od dubna nastupovat v rámci odborné praxe na plný nebo zkrácený úvazek k zaměstnavatelům, mzdové...
Celý článek

Úspěšní absolventi rekvalifikačního kurzu Strážný

Všichni účastníci rekvalifikačního kurzu Strážný dnes úspěšně složili písemnou, ústní a praktickou část závěrečné zkoušky a získali Osvědčení o profesní kvalifikaci Strážný. Strážní budou od dubna nastupovat v rámci odborné praxe na plný úvazek k zaměstnavatelům, mzdové náklady na tyto...
Celý článek

Rekvalifikační kurz Strážný byl zahájen 14. března 2017

Tři účastníci projektu Aktivně do práce se zapojili do rekvalifikačního kurzu Strážný. Rekvalifikační kurz v rozsahu 49 hodin připraví účastníky k závěrečné zkoušce, která se bude konat 28. března a úšpěšní absolventi získají Potvrzení o účasti v kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace...
Celý článek

Projekt
Aktivně do práce

Chcete zvýšit svou uplatnitelnost na trhu práce a nalézt odpovídající pracovní uplatnění?

Zvyšte si kvalifikaci a motivaci, jazykovou, počítačovou a finanční gramotnost zdarma v projektu

Aktivně do práce

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002350

Termín realizace projektu: 1. 12. 2016 – 31. 12. 2017

Projekt je určen pro osoby ohrožené nezaměstnaností na trhu práce, konkrétně pro

-          osoby pečující o dítě do 15 let, včetně osob na mateřské a rodičovské dovolené, u nichž lze předpokládat, že se stanou nezaměstnanými, tj. nebudou mít možnost vrátit se do zaměstnání,

-          osoby nezaměstnané, které jsou k datu vstupu do projektu déle než 5 měsíců v evidenci Úřadu Práce jako uchazeč o zaměstnání.

 

Komplexní program podpory zahrnuje

-          v průběhu ledna a února 2017

o   bilanční diagnostiku, psychologické poradenství a tvorbu kariérního plánu,

o   odborné semináře pro rozvoj základních kompetencí – základy ovládání PC a digitální kompetence, finanční gramotnost, měkké dovednosti,

o   motivační workshop,

-          v březnu 2017 možnost pokračovat absolvováním vybraného rekvalifikačního kurzu

o   Asistent/ka v rozsahu 110 hodin

o   Strážný/á v rozsahu 50 hodin

- rekvalifikační kurzy jsou ukončeny odbornou zkouškou a úspěšní absolventi obdrží osvědčení dle akreditace MŠMT

-          od dubna 2017 pak na rekvalifikační kurzy naváže 6měsíční odborná placená praxe u zaměstnavatele, s pracovní smlouvou dle zájmu na plný nebo zkrácený úvazek,

-          účastníci budou moci využít podpory formou doprovodných opatření projektu, bude jim propláceno jízdné, příspěvek na zajištění hlídání dětí, obdrží všechny výukové materiály a občerstvení zdarma.

-          po celou dobu trvání projektu mají zájemci možnost využít individuálního poradenství.

Aktivity projektu budou probíhat prezenční formou převážně v dopoledních hodinách v Třinci. Do projektu se zapojí celkem 25 osob z okresů Frýdek – Místek a Karviná, ve spolupráci s Úřady Práce.

 

Za kulturní Třinecko, spolek, nám. Svobody 526, Třinec

kontakt: dotace@zakulturnitrinecko.cz, tel.: 724 313 380, 724 358 892

Tématicky zaměřené zóny, úžasní hosté a nespočet zajímavých informací z alternativního světa, to vše nabídne Esoterický festival v Třinci, který se koná již pojedenácté.

Součástí festivalu jsou nové prodejní stánky nabízející nejrůznější knihy, přírodní kosmetiku, produkty alternativní medicíny, bylinné čaje,  zdravé burgery z Eco burger ale i léčivé kameny nebo šperky.

O novinkách vás budeme průběžně informovat na našem webu a na facebooku.


Více zde: https://www.zakulturnitrinecko.cz/festivaly/
Tématicky zaměřené zóny, úžasní hosté a nespočet zajímavých informací z alternativního světa, to vše nabídne Esoterický festival v Třinci, který se koná již pojedenácté.

Součástí festivalu jsou nové prodejní stánky nabízející nejrůznější knihy, přírodní kosmetiku, produkty alternativní medicíny, bylinné čaje,  zdravé burgery z Eco burger ale i léčivé kameny nebo šperky.

O novinkách vás budeme průběžně informovat na našem webu a na facebooku.


Více zde: https://www.zakulturnitrinecko.cz/festivaly/

Za kulturní Třinecko, spolek

nám. Svobody 526
739 61 Třinec
tel.: 558 387 141 info@zakulturnitrinecko.cz
Vytvořeno službou Webnode