Ukončení rekvalifikace Asistent / asistentka

Dne 20. 6. 2012 byl závěrečnou zkouškou ukončen rekvalifikační kurz ASISTENT/ASISTENTKA a úspěšné absolventky obdržely Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu. Hodnotící komisí byly účastnice rekvalifikace hodnoceny velmi kladně. Aktivně a se zájmem plnily úkoly vyplývající z požadavků kurzu a vzorně do kurzu docházely.

Za kulturní Třinecko, spolek

nám. Svobody 526
739 61 Třinec
tel.: 558 387 141 info@zakulturnitrinecko.cz
Vytvořeno službou Webnode