Příměstský tábor 2020

Dva týdny plné pohybu a her. Cena za turnus 2000 Kč. V ceně je strava po celý den a výlety.

I. turnus - 13. - 17. července 2020 - Přihl á ška zde + dokumentace

II. turnus - 17. - 21. srpna 2020 - Přihláška zde + dokumentace

Příměstský tábor v kulturním domě nabízí ve dvou turnusech program od 8.00 do 16.00 hodin se stravováním po celý den. Náplní jsou hry, soutěže a pobyt v přírodě. Cílem je, aby děti prožily co nejvíce aktivit v přírodě a přitom edukativní i hravou formou poznaly životní prostředí, ve kterém žijí. Plánujeme výlety v Beskydech (s využitím místní hromadné a vlakové dopravy). Základna bude v učebně kulturního domu, kde budou děti hrát hry a tvořit v případě nepříznivého počasí. V přírodě budou hrát hry, kterými se mj. naučí ji znát, poznávat stromy, rostliny, zvířata, houby. Máme připraveny dílničky, ve kterých budou děti tvořit z přírodních materiálů; malování na kamínky, hrady z šišek a kamenů, náhrdelníky z různých semínek a jiných přírodních materiálů a další. Každý turnus povedou vedoucí se zkušenostmi z dětských táborů a s pedagogickým či environmentálním vzděláním.

Plánujeme i návštěvu divadelního sálu a hru pohádky na prknech, co znamenají svět.

Přihlášení na tábor probíhá v pokladně TRISIA, a.s. odevzdáním vyplněného níže přiloženého formuláře a zaplacením ceny, popř. jejím elektronickým zasláním na výše uvedený e-mail a zaplacením nejpozději týden před začátkem tábora vždy však až po potvrzení přihlášky. V ceně je pitný režim, svačinka, oběd a případné materiály a výlety do okolí.

 

Některé pojišťovny přispívají na příměstské tábory. Informujte se o této možnosti!

Nejpozději v den nástupu na tábor je nutné dodat:

  • potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte (všechna očkování, prodělané infekční choroby a zdravotní omezení, alergie na léky a potraviny, aj.),
  • kopii kartičky pojištěnce,
  • bezinfekčnost (Žádáme vás o opravdu pečlivé vyplnění. Případná infekční choroba nebo onemocnění z předcházející exotické dovolené by tak vyvolaly celou řadu problémů.),
  • souhlas s podáváním léků na táboře.

Na přihlášce uveďte, zda dítě bude chodit z tábora samo, či v doprovodu zákonného zástupce. Nezapomeňte uvést kontaktní telefony na rodiče, popř. jiné, kteří budou k dispozici v době konání tábora (řádným vyplněním a dodáním požadované dokumentace sami chráníte své dítě). Pokud dítě užívá léky, tyto odevzdáte společně s dokumentací hlavnímu vedoucímu letního tábora. Prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění požadovaných zdravotních dokladů. V případě, že vaše dítě bere nějaké léky, viditelně je označte jeho jménem a doporučeným dávkováním. Dětem je na táboře zakázáno nechávat si u sebe jakékoliv léky. Výjimku tvoří pouze inhalátory pro astmatiky a látky podávané jako první pomoc při prudkých alergických reakcích.

Táborový řád

Každé dítě musí dodržovat táborový řád. Za porušení táborového řádu bude dítě z dalšího pobytu na táboře vyloučeno. Případné úmyslné poškození cizího majetku bude hrazeno na náklady rodičů. Za cennosti, elektroniku, drahé oblečení, peníze a neoznačené věci nepřebírá vedoucí tábora ani pořadatel zodpovědnost.

Na táboře je přísně zakázáno:

  • konzumace alkoholických nápojů,
  • užívání omamných a návykových látek (kouření),
  • fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora,
  • krádeže,
  • svévolné opuštění areálu TRISIA, a.s.
Tématicky zaměřené zóny, úžasní hosté a nespočet zajímavých informací z alternativního světa, to vše nabídne Esoterický festival v Třinci, který se koná již pojedenácté.

Součástí festivalu jsou nové prodejní stánky nabízející nejrůznější knihy, přírodní kosmetiku, produkty alternativní medicíny, bylinné čaje,  zdravé burgery z Eco burger ale i léčivé kameny nebo šperky.

O novinkách vás budeme průběžně informovat na našem webu a na facebooku.


Více zde: https://www.zakulturnitrinecko.cz/festivaly/
Tématicky zaměřené zóny, úžasní hosté a nespočet zajímavých informací z alternativního světa, to vše nabídne Esoterický festival v Třinci, který se koná již pojedenácté.

Součástí festivalu jsou nové prodejní stánky nabízející nejrůznější knihy, přírodní kosmetiku, produkty alternativní medicíny, bylinné čaje,  zdravé burgery z Eco burger ale i léčivé kameny nebo šperky.

O novinkách vás budeme průběžně informovat na našem webu a na facebooku.


Více zde: https://www.zakulturnitrinecko.cz/festivaly/