Bilanční diagnostika - pohovory a PC audit

10. a 11. dubna 2012 proběhla dílčí část pohovorů v rámci bilanční diagnostiky. S účastníky psycholožka Mgr. Létalová prodiskutovala jejich vzdělání a kariérní minulost a nastínila možnou profesní orientaci vyplývající z testovaných osobnostních předpokladů. Na základě těchto podkladů byly vypracovány Zprávy z bilanční diagnostiky. V oba tyto dny také probíhal počítačový audit - testování vstupních znalostí práce s počítačem. Dle výsledků budou uchazeči zařazeni na kurz podpory PC kompetencí.

Za kulturní Třinecko, spolek

nám. Svobody 526
739 61 Třinec
tel.: 558 387 141 info@zakulturnitrinecko.cz
Vytvořeno službou Webnode