Kurz je určen pro úplné začátečníky. Seznámíte se se způsobem života neslyšících lidí, jejich kulturou a zvyklostmi. Obohatíte svůj život o poznání jiného světa, než je ten náš obvyklý.

Obsah kurzu:
  • prstová abeceda - pozice rukou
  • slovní zásoba - tématicky rozdělená
  • mimika
  • syntax - spojování jednotlivých znaků do vět

 

 

V kurzu získáte přehled v oblasti účetnictví, znalost účtování jednodušších účetních operací, doplnění aktuálních změn, procvičení teorie na praktických příkladech. Na základě úspěšně vykonané závěrečné zkoušky bude absolventům vydáno osvědčení.


Obsah kurzu

  • vybrané právní předpisy
  • vedení účetních knih (deník, hlavní kniha, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů)
  • sestavení daňového přiznání

 

Za kulturní Třinecko, spolek

nám. Svobody 526
739 61 Třinec
tel.: 558 387 141 info@zakulturnitrinecko.cz
Vytvořeno službou Webnode